Airco’s

PA250188In heel veel auto’s zit tegenwoordig een airconditioning, al dan niet in combinatie met climate-control. Hiermee kan de temperatuur en de vochtigheid in de auto gereguleerd worden om op een zo prettig mogelijke manier te reizen. Airco-installaties hebben echter wel regelmatig ondehoud nodig. Zo moet elk jaar de verdamper worden gedesinfecteerd, en het interieurfilter worden vervangen. Zorg er dus voor dat uw airco regelmatig wordt nagekeken.